Do góry

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe klientów sklepu podlegają ochronie zgodnie z zasadami RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem złożenia zamówienia i założenia konta.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane osobowe klientów sklepu będą przetwarzane przez Piotra Bartosiuka.
 4. Klienci sklepu mają prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.
 5. Usunięcie konta wiąże się z nieodwracalnym nieusunięciem wszystkich informacji o Kliencie.

 

Cel przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja złożonego przez klienta zamówienia.
 2. Zapewnienie możliwości logowania się jako klient sklepu.
 3. Wysyłanie klientom interesujących ofert oraz promocji na wybrane towary.

 

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Bartosiuk, adres siedziby znajduje się w regulaminie sklepu.
 2. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych Klientów zewnętrznym podmiotom.
 3. W wyjątkowych sytuacjach Administrator danych osobowych może czasowo udostępnić dane Klientów osobom bądź firmom zatrudnionym do prac konserwacyjnych bądź napraw infrastruktury technologicznej sklepu.
 4. Płatności za towary są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe użytkowników niezależnie od Administratora danych osobowych.