Do góry

Regulamin sklepu

Definicje użyte w regulaminie

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i dystrybuująca towary za pośrednictwem sklepu internetowego Jej.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w sklepie Jej.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jej.shop.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach działalności Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Więcej informacji o danych w sekcji “Polityka prywatności”
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie nowego Konta.
 9. Panel logowanie – funkcja sklepu pozwalająca klientowi na dostęp do swojego Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element Sklepu, wyświetlający wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiający modyfikację danych zamówienia.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Administrator danych osobowych – podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Klientów sklepu.

 

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów sklepu, określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Jej.
 2. Sklep internetowy Jej, dostępny pod adresem internetowym www.jej.shop.pl prowadzony jest przez Piotra Bartosiuka, ul. Amundsena 3a/13, 80-288 Gdańsk, Polska, NIP: 5782790242
 3. Sprzedaż nie jest prowadzona pod wyżej wymienionym adresem, Produkty są dostarczane tylko wysyłkowo.
 4. Ceny w Sklepie są podane w złotówkach (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

Zamawianie towaru

 1. Zamawianie towaru odbywa się poprzez stronę internetową sklepu www.jej.shop.pl
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Klient sklepu wybiera interesujący towar i dodaje go do koszyka.
 4. Po wybraniu wszystkich towarów klient przechodzi do wyboru płatności i warunków dostawy.
  1. Oferujemy wysyłkę kurierską poprzez firmę DPD (przy wpłacie na konto to koszt 15 zł, przy odbiorze osobistym- 19 zł).
  2. Oferujemy możliwość płatności : płatność przelewem online lub tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy 61 1140 2004 0000 3202 7689 9732; płatności kartą płatniczą; płatności elektroniczne; PayU
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Klient wybiera sposób płatności
  1. W przypadku wybrania płatności przelewem klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w terminie 2 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty przy odbiorze przesyłki.
  3. W przypadku wybrania płatności za pomocą PayU klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży.
 7. Gdyby okazało się, że realizacja zamówienia jest niemożliwa z powodu braku towaru lub innych okoliczności – klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefoniczną (w przypadku dobrowolnego pozostawienia kontaktu) z propozycją zamiany zamówienia lub innego rozwiązania
 8. Sprzedawca nadaje przesyłkę z Produktem po zaksięgowaniu wpłaty.
 9. Produkt zostanie dostarczony pod wskazany przez klienta adres.

 

Zakładanie konta w sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych – nazwy użytkownika, adresu e-mailowego oraz hasła.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Zamówienie towaru w sklepie Jej Shop jest równoznaczne z utworzeniem konta. W takim przypadku konto zostaje utworzone automatycznie w momencie złożenia zamówienia, a losowo wygenerowane hasło do konta zostanie przesłane podanym przez klienta mailem.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w “informacjach ogólnych”.

 

Kontakt ze sklepem

 1. Adres e-mail sprzedawcy: kontakt@jej.shop.pl
 2. Numer telefonu sprzedawcy: 785 150 487
 3. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: MBank 61 1140 2004 0000 3202 7689 9732